V akútnych prípadoch nás zastupuje MUDr. Katarína Kelbelová, ul. Hany Meličkovej 2982/11c – 841 05, Karlova Ves, tel.: 02/65316022, mudr.kelbelova@gmail.com

zástup je v časoch:

pondelok, piatok : 8-12 hod.

utorok, štvrtok: 8-11 hod.

streda: 14-17:30 hod.

Dňa 16. 7.  čerpáme dovolenku.

V akútnych prípadoch nás  zastupuje MUDr. Petra Džuppová, Papraďová 5, 821 01 Bratislava 2, Ružinov    

Nutné vopred sa objednať na tel. čísle:  02/433 341 54 alebo emailom: mojalekarka@gmail.com

Zástup je v čase od 13:30-17:30 

našu ambulanciu navštevujú vo veľkej väčšine deti, ktorých rodičia sa rozhodli chrániť ich nielen povinným očkovaním, ale aj nadštandardným očkovaním. Vďaka tomuto zodpovednému prístupu prispievate tak k vytváraniu kolektívnej imunity, za čo Vám ďakujeme!

Na udržanie kolektívnej imunity, a teda pretrvaniu potlačeného výskytu – napr. čierneho kašľa, záškrtu osýpok, mumsu, rubeoly a iných očkovaním preventabilných ochorení však potrebujeme osloviť aj skupinu rodičov, ktorí váhajú dať svoje dieťa zaočkovať, prípadne očkovanie odmietajú, odporučujeme Vám navštíviť web stránku www.ockovaniechrani.sk, prípadne kontaktovaním Očkovacej poradne RÚVZ – Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská, 8 Bratislava, 0917 426 152, 0908 072 418

Pri chorobe Vášho dieťaťa pre Vás prikladáme pomôcku – Manuál na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa: www.pediatridetom.sk, pomôže Vám určiť, kedy prísť s chorým dieťaťom na vyšetrenie do ambulancie.

Aktuálna organizácia práce v ambulancii :

Pacientov na vyšetrenie a kontrolu po chorobe neobjednávame. Na vyšetrenie alebo kontrolu po chorobe sa dostavte maximálne 60 minút pred skončením ordinačného času. Vyšetrujeme do naplnenia kapacity pre čas vyhradený chorým deťom.

pondelok: 13:00 – 16:00, streda: 11:00 -14:00,

utorok, štvrtok, piatok: 8:30 – 11:30

Mailova komunikácia bude slúžiť už iba na administratívne veci: objednanie na prevencie, zmeny termínov, nahlasovanie novorodencov, recepty, potvrdenia, mailovej komunikácii sa venujeme od 12. hodiny do skončenia ordinačných hodín.

Z dôvodu počtu pacientov nad rámec kapacity našej ambulancie odporučujeme pacientom, ktorí sú u nás evidovaní a nie sú z nášho rajónu, prehlásiť sa k pediatrovi, ku ktorému patria podľa miesta bydliska. Nových pacientov mimo nášho rajónu neprijímame do zdravotnej starostlivosti.

 

    

 

  

absenciu dieťaťa do 5 dni ( pracovných ) v ZŠ a SŠ, do 7 dni v MŠ u predškolákov , ospravedlňujú rodičia, pre deti MŠ, ktoré nenavštevujú predškolsku triedu ospravedľňuje absenciu iba rodič.

 

nižšie uvedený link obsahuje témy: abeceda pacientových práv v ambulancii, pravidlá identifikácie pacienta v ambulancii, ochrana osobných údajov pacienta v ambulancii, zásady správnej komunikácie v ambulancii a informovaný súhlas, čo všetko môže pacient robiť so svojou zdravotnou dokumentáciou

https://www.ambulancia.online/som-pacient

Potvrdenie o prekonaní Covid-19 od všeobecného lekára pre det – pediatra nie je potrebné, preukážte sa dokladom o diagnostikovaní ochorenia (certifikát, email, SMS) alebo požiadajte o Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu a prekonaní ochorenia, prípadne objedať sa na testovanie na COVID na korona.gov.sk.

https://zdravoteka.sk/magazin/aky-priebeh-ochorenia-koronaviruse-covid19/

Preventívne prehliadky a očkovania sú obnovené. Deti postupne pozývame.

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Kliknite na uvedený odkaz: Klik

DOTAZNÍKY NA PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ VÁŠHO DIEŤAŤA ( 0-36 mesiacov ) nájdete tu: https://www.zdraviedietata.sk/kontakt/

Zmena ordinačných hodín od 2.9.2019 viď. Ordinačné hodiny

Lekárska pohotovostná služba

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, 831 01 Bratislava – Nové mesto

spojovateľ tel.: 02 / 59 37 11 1